Jabatan Kesihatan & Alam Sekitar Jalan Cheras

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

20 FT x 10 FT Heavy Duty Cabin