Jabatan Kesihatan & Alam Sekitar Bukit OUG

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

40 FT x 10 FT Heavy Duty Cabin