Jabatan Kesihatan & Alam Sekitar Sri Sinar

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

20 FT x 10 FT Heavy Duty Cabin